START

międzyuczelniany zespół naukowo - badawczy teorii i praktyki komunikacji

publikacje

konferencje

LOGO

profil naukowy

LOGO

zespół ZeTePeK

Studenci uczestniczący w zajęciach na specjalizacji Reklama, design i komunikacja społeczna poznają techniki i zasady tworzenia oraz zarządzania przekazem wizualnym.
Główny nacisk kładziemy na zwiększenie kompetencji wizualnych studentów oraz ich umiejętności kreowania czytelnego komunikatu wizualnego. Przedmioty prowadzone są w dwóch podstawowych blokach zagadnień dotyczących komunikacji wizualnej. Pierwszy, odwołujący się do wiedzy zdobytej w trakcie studiów ogólnych, poświęconych komunikacji społecznej i językowej podporządkowany jest zagadnieniom komunikacji wizualnej. Przedmioty, takie jak: Estetyka komunikacji, Struktury wizualne – analiza, Struktury wizualne – psychofizjologia widzenia, Komunikacja wizualna – style i trendy, Projektowanie reklamy - semiotyka produktu, Projektowanie reklamy - psychologia w reklamie tworzą teoretyczną podstawę, dzięki której studenci poznają i uczą się rozumieć zasady wizualnego komunikowania się we współczesnym świecie.
Drugi blok, grupujący przedmioty: Komunikacja wizualna - małe formy – fotografia, Komunikacja wizualna – małe formy graficzne, Typografia, Design produktu, Przemysły kreatywne, Projektowanie reklamy – copywriting, Projektowanie reklamy – obraz w reklamie wyrabiają umiejętności konstruowania czytelnej narracji przekazu, przypisanego strukturze produktu lub reklamy oraz ich treści i formy wizualnej.

Specjalizacja na studiach drugiego stopnia – Public relations i branding – przygotowuje do samodzielnej pracy na stanowisku osoby odpowiedzialnej za promocję firmy, kreującej wizerunek instytucji i osób, na stanowisku rzecznika prasowego, w biurach promocji, agencjach reklamowych czy domach mediowych. Zajęcia w ramach specjalizacji pozwalają studentom nabyć umiejętności, jakie posiadać musi copywriter, account manager czy specjalista ds. public relations.