START

zajęcia i seminaria

organizacja studiów

struktura

LOGO

zajęcia i seminaria

LOGO

struktura

plan zajęć

Prosimy o monitorowanie planów zajęć, ponieważ mogą ulegać modyfikacji.

(ostatnia aktualizacja planu - 2016-02-07)

 

studia pierwszego stopnia

stacjonarne niestacjonarne

I rok

I rok

II rok

II rok

III rok

III rok

studia drugiego stopnia

stacjonarne niestacjonarne

I rok

I rok

II rok

II rok

 

>>> powrót do menu

konsultacje

idea

Konsultacje są to specjalne godziny, w czasie których studenci indywidualnie spotykają się z wykładowcami. Terminy dyżurów wykładowcy ustalają sami. Znajdziesz je łatwo na tablicy ogłoszeń bądź na stronach internetowych. Zastanawiasz się, po co można iść na takie spotkanie? Czy jest ono obowiązkowe? Nie, absolutnie. Ale jeśli chcesz porozmawiać o problemach związanych z jakimś przedmiotem, chcesz lepiej zrozumieć omawiane na zajęciach zagadnienie, zastanawiasz się nad czymś i potrzebujesz wskazówki, aby rozwiązać problem albo masz nadprogramowe nieobecności, które musisz odpracować to warto wiedzieć, że konsultacje właśnie do tego służą.

 

>>> powrót do menu

 

Konsultacje pracowników Zakładu w semestrze letnim 2015/2016

ostatnia aktualizacja 27.02.2016 r. godz. 11:00

prof. Grażyna Habrajska

poniedziałek
sobota (20.02, 5.03, 12.03, 9.04, 16.04, 23.04, 7.05, 21.05, 28.05)

17:00
11:30

p. 3.99

dr Katarzyna Liberska-Kinderman

wtorek

10:00 – 11:00

p. 3.100

dr Anna Obrębska

czwartek

11:30 – 12:30

p. 3.100

dr Urszula Wich-Szymczak

środa

11:45 – 12:45

p. 3.100

mgr Anna Barańska-Szmitko

czwartek (konsultacje indywidualne, proszę wcześniej potwierdzić swoje przyjście mailowo: anna.baranska@uni.lodz.pl)

17:20 – 18:20

p. 3.99

mgr Karolina Dobrosz-Michiewicz

sobota (20.02; 27.02; 5.03; 19.03; 9.04; 16.04; 7.05; 21.05; 4.06 )

10:00 – 11:30 p. 3.99

mgr Anita Filipczak-Białkowska

wtorek

08:45 – 09:45

p. 3.100

mgr Anita Szwajkowska

16.02.2016

10:00 – 12:00

p. 3.98

mgr Zofia Władyka-Łuczak

poniedziałek (od 15.02 do 4.01.2016 )
poniedziałek (od 11.04 do 6.06.2016)

18:45 – 19:45
15:00 – 16:00

ps. 02

 

PDF
    Wykaz terminów konsultacji pracowników Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej - sesja zimowa 2015/2016

>>> powrót do strony głównej

>>> powrót do menu

 

praktyki - jak to się robi?

Praktyki zawodowe są obowiązkowe dla każdego studenta. Są osobnym przedmiotem i zaliczane są na ocenę. Dadzą ci one możliwość zdobycia nowej wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych, niezbędnych w pracy, jaką później podejmiesz. Będziesz mógł w praktyce zastosować i zweryfikować wiedzę zdobytą w czasie studiów, zdobędziesz know-how w zakresie danego zawodu, a uzyskane kwalifikacje sprawią, że po studiach nie będziesz przypadkową osobą na rynku pracy. Praktyki wymagają od studenta samodzielnej aktywności i są treningiem zdolności organizacyjnych. Sam musisz sobie znaleźć miejsce praktyk, omówić z pracodawcą zakres i warunki pracy wykonywanej w ich trakcie, określić terminy, w jakich będą się one odbywać. I tu pojawia się szereg pytań: gdzie mogę odbyć praktyki? kiedy muszę to zrobić? jakich dokumentów potrzebuję? czy ktoś może mi w tym pomóc? Czytaj dalej, a znajdziesz na nie odpowiedzi.


Gdzie mogę odbyć praktyki?

Studenci specjalizacji PR, reklama i promocja firmy mogą odbyć praktyki w wielu różnych instytucjach, jak:

  1. firmy monitorujące media;
  2. biura rzeczników urzędów administracji publicznej, firm i przedsiębiorstw;
  3. agencje reklamowe, agencje namingowo-brandingowe, domy mediowe;
  4. działy promocji jednostek urzędowych administracji publicznej;
  5. działy reklamy, marketingu, public relations firm i przedsiębiorstw.

Student sam decyduje, w jakim miejscu chce odbyć praktyki. Jeśli masz już pomysł, skonsultuj go z opiekunem praktyk i do dzieła!

Kiedy muszę odbyć praktyki?

Praktyki zawodowe odbywają się w następujących terminach:

  1. dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia – po drugim, trzecim, czwartym i piątym semestrze studiów;
  2. dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia – po pierwszym, drugim i trzecim semestrze studiów. Praktyki można odbyć we wakacje bądź w czasie semestru. Pamiętaj, tylko o jednym: regulamin praktyk wyraźnie mówi, że „praktyki odbywane w trakcie roku akademickiego nie powinny kolidować z innymi zajęciami przewidzianymi programem studiów i rozkładem zajęć.
Jakich dokumentów potrzebuję?

Dokumenty potrzebne do odbycia praktyk to:

  1. skierowanie na praktyki zawierające: imię i nazwisko studenta, rok studiów, rodzaj praktyk, czas trwania praktyk;
  2. regulamin praktyk zawodowych;
  3. dziennik praktyk.

Wszstkie te dokumenty otrzymasz w sekretariacie Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej.Regulamin praktyk zawodowych

Więcej informacji na temat praktyk znajdziesz w "Regulaminie praktyk zawodowych". Zapoznaj się z nim zanim udasz się do opiekuna praktyk.

PDF
   Regulamin praktyk zawodowych

Opiekun praktyk

Opiekunem kierunkowym praktyk w Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej jest dr Rafał Siekiera. Obowiązki opiekuna określone są w Zarządzeniu Rektora nr 7 z dn. 29.10.2010r. Zobacz!
http://www.uni.lodz.pl/prawo

Więcej praktyk

W poszerzeniu doświadczenia zawodowego pomoże ci oferta przedstawiona przez Akademickie Biuro Karier Zawodowych Uniwersytetu Łódzkiego Zobacz!
http://www.biurokarier.uni.lodz.pl/index.php/oferty

 

>>> powrót do menu

opłaty za studia

Na kierunku DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA studia powadzone są w trybie stacjonarnym (tzw. studia dzienne) i w trybie zaocznym (tzw. studia zaoczne). Studia stacjonarne (dzienne) na kierunku DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA są bezpłatne.
Studia niestacjonarne (zaoczne) na kierunku DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA są odpłatne. Wysokość opłat ustalana jest co rocznie przez Rektora UŁ. W roku akademickim 2014/2015 odpłatność za studia wyniesie odpowiednio dla I i II stopnia studiów:

 

STUDIA NIESTACJONARNE ZAOCZNE PIERWSZEGO STOPNIA (3-letnie) (ROZLICZANE SEMESTRALNIE)

Kierunek: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA,


Rok studiów

Odpłatność za rok

Odpłatność za semestr

Wysokość rat w przypadku opłaty wnoszonej w 3 ratach  za semestr zimowy

Wysokość rat w przypadku opłaty wnoszonej w 4 ratach za semestr letni

I

4.000

2.000

I  rata  -  700

II rata  -  700

III rata  -  600

I rata - 500

II rata - 500

III rata - 500

IV rata  - 500

II

4.000

2.000

I  rata  -  700

II rata  -  700

III rata  -  600

I rata -  500

II rata - 500

III rata - 500

IV rata  - 500

 

STUDIA NIESTACJONARNE ZAOCZNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) (ROZLICZANE SEMESTRALNIE)

Kierunek: DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA


Rok studiów

Odpłatność za rok

Odpłatność za semestr

Wysokość rat w przypadku opłaty wnoszonej w 3 ratach  za semestr zimowy

Wysokość rat w przypadku opłaty wnoszonej w 4 ratach za semestr letni

I

4.300

2.150

I  rata -  750

II rata -  700

III rata  -  700

I rata -  650

II rata - 500

III rata - 500

IV rata  - 500

II

4.300

2.150

I  rata -  750

II rata -  700

III rata - 700

I rata -  650

II rata - 500

III rata - 500

IV rata  - 500

Na podstawie:
Zarządzenie Rektora nr 79 z dnia 2014-05-19
w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Łódzkim w roku akademickim 2014/2015

 

 

>>> powrót do menu

regulamin studiów

Studia na Uniwersytecie Łódzkim prowadzone są na podstawie obowiązujących przepisów, które określa Regulamin studiów. Przepisy te dotyczą zarówno studiów I stopnia (licencjackich), jak i studiów II stopnia (magisterskich), prowadzonych w trybie stacjonarnym (dziennym) i niestacjonarnym (zaocznym). Określa prawa i obowiązki studenta, nagrody i wyróżnienia, jakie można otrzymać w trakcie studiów, zasady zaliczania semestrów i wiele innych szczegółowych kwestii. Zapraszamy do zapoznania się z treścią Regulaminu studiów w UŁ.

PDF
   Regulamin studiów

 

>>> powrót do menu

kalendarz akademicki 2015/2016


>>> powrót do menu

>>> legenda>>> powrót do menu

>>> legenda>>> powrót do menu

kalendarz akademicki 2014/2015


>>> powrót do menu

>>> legenda>>> powrót do menu

>>> legenda>>> powrót do menu

legenda:
dni pracujące
niedziele i święta
dni wolne od zajęć
godziny rektorskie
sesja
sesja poprawkowa
data rozpoczęcia semestrów