Zakład Teorii i Praktyki Komunikacji   LOGO

przy Katedrze Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego

ul. Pomorska 171/173, 90-236 Łódź

sekretariat p. 3.97

tel. (0–48) 42 664 53 54

poczta e-mail: dziennikarstwo@uni.lodz.pl