LOGO

między­uczelniany
zespół naukowo – badawczy teorii
i praktyki komunikacji

LOGO

publikacje

LOGO

konferencje

Zasadniczą różnicą modelu gramatyki komunikacyjnej w stosunku do ujęć tradycyjnych jest przekonanie, że najbardziej dynamiczna część języka (parole, performance) powinna tak samo, a nawet przede wszystkim, być przedmiotem opisu jak i jego część statyczna (langue, competence). A także, że między tymi dwiema częściami procesu językowego nie ma wyraźnej granicy, tak jak nie może być granicy między repertuarem teatralnym a jego wykorzystaniem, tak jak nie ma różnicy między budową samochodu a jazdą samochodem, gdzie różnica zaczyna być wyczuwalna dopiero przy kontakcie samochodu z drzewem, ale wtedy samochód przestaje być samochodem.

 

A. Awdiejew, G. Habrajska