LOGO

profil naukowy

LOGO

zespół ZeTePeK

LOGO

specjalizacja

Zakład Teorii i Praktyki Komunikacji jest częścią Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego.

Wszystko zaczęło się w 2004 roku. Wówczas na Wydziale Filologicznym UŁ powstał Zakład Komunikacji Językowej pod kierownictwem prof. dr hab. Grażyny Habrajskiej. Zorganizowana została nowa specjalizacja zawodowa na filologii polskiej: Kody komunikacji społecznej.

Nowatorski charakter poruszanych zagadnień oraz zarażająca pasją odkrywania osobowość prof. Habrajskiej powodowały, że Zakład dynamicznie rozwijał się, a zainteresowanie specjalizacją wśród studentów nieustannie rosło. W odpowiedzi na te potrzeby w 2007 r. wraz z Zakładem Dziennikarstwa pod kierownictwem prof. dr hab. Barbary Bogołębskiej, we współpracy z Instytutem Socjologii UŁ utworzona została Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej.

Współpraca obu zespołów umożliwiła odkrycie nowych horyzontów badawczych, a w ramach prowadzonego kierunku studiów zwiększa świadomość społeczną i wrażliwość na zachodzące we współczesnym świecie zmiany, do których prowadzą mechanizmy wieloaspektowo rozumianej komunikacji.

Zmiana nazwy na Zakład Teorii i Praktyki Komunikacji jest efektem poszerzenia się zainteresowań badawczych członków zespołu w następstwie rozwoju nauki o komunikowaniu.